STYLE SHEETS ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του άρθρου «Web Style Sheets. Home Page.».
Αυθεντική εκδοχή του εγγράφου βρίσκεται μόνο στην ιστοσελίδα W3C http://www.w3.org/Style/ Η παρούσα μετάφραση ΔΕΝ είναι επίσημο έγγραφο της W3C.
Όλα τα κοπιράιτ ανήκουν στη W3C.
Το παρόν έγγραφο μπορεί να έχει λάθη της μετάφρασης και εσφαλμένη εκτύπωση.
Συγγραφέας: Markos Tsangalis:

(Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί CSS style sheets)

Τι νέο υπάρχει?

Τι είναι τα style sheets ?

Αποσπασματα από εφημερίδες

Συζητήσεις

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“Ενδεχομένως, οι μελλοντικές καινοτομίες Ιστού θα μιμηθούν το παράδειγμα που τίθεται από την Κοινοπραξία Ιστού στην εργασία της για CSS”

— Jakob Nielsen

ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ?

Δείτε τα τμήματα “τι νέο υπάρχει;” για τα CSS και XSL.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ STYLE SHEETS?

Τα style sheets περιγράφουν πώς τα έγγραφα παρουσιάζονται στις οθόνες, στην εκτύπωση ή ίσως πώς προφέρονται. W3C έχει προωθήσει ενεργά τη χρήση των style sheets στον Ιστό από τότε που ιδρύθηκε η κοινοπραξία, το 1994. Η ομάδα Style Activity παρουσίασε διάφορες συστάσεις της W3C (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS ειδικότερα εφαρμόζεται ευρέως στους πλοηγούς Ίντερνετ. .

Με την επικόλληση των style sheets στα δομημένα έγγραφα που μπαίνουν στον Ιστό (π.χ. HTML), οι συντάκτες και οι αναγνώστες μπορούν να επηρεάσουν την παρουσίαση των εγγράφων χωρίς να τη αλλαγή του ή να προσθέσουν τα νέα στοιχεία HTML.

Ο ευκολότερος τρόπος να αρχίσετε με τα style sheets είναι να βρείτε έναν πλοηγό ίντερνετ που υποστηρίζει CSS. Οι συζητήσεις για τα style sheets διεξάγονται στη ταχύδρομική ενημερωτική λίστα www-style@w3.org και στη comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

Η ομάδα Style Activity W3C αναπτύσσει επίσης τη XSL, που αποτελείται από έναν συνδυασμό του XSLT και «αντικείμενα σχηματοποίησης» (XSL-FO).

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ STYLE SHEET?

Αναρωτιέσται ποια από τις δύο να επιλέξετε? Διαβάστε "CSS και XSL"

Το γεγονός ότι W3C έχει αναπτύξει XSL επιπρόσθετα στο CSS έχει προκαλέσει κάποια σύγχυση. Γιατί να αναπτυχθεί μια δεύτερη γλώσσα για style sheets, όταν οι εφαρμοστές δεν τελείωσαν ακόμα την πρώτη? Η απάντηση μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω πίνακα:

CSS XSL
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το HTML? ναι όχι
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το XML? ναι ναι
Γλώσσα τροποποίησης? όχι ναι
Συντακτικό CSS XML

Το πρωτότυπο χαρακτεριστικό είναι ότι το CSS αφ’ ενός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμόρφοση εγγράφων HTML και XML. XSL, αφ’ ετέρου, είναι σε θέση να μετασχηματίσει τα έγγραφα. Παραδείγματος χάριν, XSL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετασχηματίσει τα XML δεδομένα στα έγγραφα HTML/CSS στον διακομιστή Ιστού. Μ’αυτό τον τρόπο οι δύο γλώσσες συμπληρώνουν η μία την άλλη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί.

Και οι δύο γλώσσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμόρφοση εγγράφων XML.

Τα CSS και XSL χρησιμοποιούν το ίδιο ουσιαστικά πρότυπο διαμόρφοσης και οι σχεδιαστές επομένως έχουν πρόσβαση στα ίδια στοιχεία διαμόρφοσης και στις δύο γλώσσες. W3C θα δουλέψει σκληρά για να εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των διαλειτουργικών εφαρμογών του πρότυπου διαμόρφοσης.

Οι σημειώσεις της W3C "Χρησιμοποιόντας XSL και CSS μαζί" είναι διαθέσιμες.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Αν είστε αρχάριος σχετικά με το θέμα, θα θελάτε να ξεκινήσετε από την ανάγνωση μερικών αποσπασμάτων τύπου περί των style sheets:

Δείτε τις σελίδες CSS και XSL για περισσότερες (και πιο πρόσφατες) πληροφορίες.

CSS

Οι πληροφορίες για τα κουμπιά στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες στη σελίδα κουμπιών και στον ελεγκτή CSS.

Cascading Style Sheets (CSS) ένας μηχανισμός φύλλων διαμόρφωσης που έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των σχεδιαστών και των χρηστών Ιστού.

XSL

W3C έχει μια ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της γλώσσας eXtensible Style (XSL). XSL στηρίζεται σε DSSSL και CSS και στοχεύει πρώτιστα για τα άκρως δομημένα δεδομένα XML που, π.χ., χρειάζονται την αναταξινόμηση στοιχείων πριν από την παρουσίαση. Για περισσότερες πληροφορίες για XSL δείτε τη W3C σελίδα των πόρων XSL.

DSSSL

Η DSSSL είναι μια γλώσσα μετασχηματισμού και μορφοποίησης δέντρου εγγράφων που έχει πολλούς υποστηρικτές στην κοινότητα SGML. Οι DSSSL πόροι στον Ιστό:

CSS-DOM & SAC

Ένα CSS αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί και να επεξεργαστεί «με το χέρι», δηλ., με έναν συντάκτη κειμένων, αλλά μπορείτε επίσης να γράψετε ένα πρόγραμμα σε ECMAscript, στη Java ή κάποια άλλη γλώσσα, για το χειρισμό των style sheets. Ουσιαστικά είναι τόσο διαδεδομένα που έχουν φτιαχτεί διαθέσιμες βιβλιοθήκες λογισμικών με χρήσιμες λετουργίες. Για βοήθεια στην εισαγωγή τέτοιων πραγραμμάτων και βιβλιοθηκών στις διαφορετικές πλατφόρμες υπολογιστών, W3C έχουν αναπτύξει μια προδιαγραφή αποκαλούμενη CSS-DOM, η οποία καθορίζει ένα σύνολο από λειτουργίες, που όλες οι τέτοιες βιβλιοθήκες πρέπει να παρέχουν.

Το αντικειμενικό πρότυπο εγγράφου CSS είναι μία API (Abstract Programming Interface - Αφηρημένη Διεπιφάνεια Προγραμματισμού) για το χειρισμό του CSS (και μέχρι ένα σημείο επίσης και άλλων γλωσσών διαμόρφωσης) από μέσα του προγράμματος. Μία API είναι η προδιαγραφή μιας βιβλιοθήκης λογισμικού. Μπορείτε να την δείτε ως εγχειρίδιο: περιγράφει τις λειτουργίες και τις παραμέτρους τους, αλλά δεν περιέχει τον ίδιο τον κώδικα.

Είναι διαθέσιμες μερικές βιβλιοθήκες CSS-DOM για διάφορες πλατφόρμες. Πολλές από αυτές είναι χωρίς χρέωση. Πολλοί πλοηγοί ίντερνετ έχουν μια βιβλιοθήκη CSS-DOM ενσωματωμένη για χρήση ECMAScript προγραμμάτων.

Το SAC (απλό API για CSS) είναι ένα συμπλήρωμα στο CSS-DOM. Το CSS-DOM περιέχει τις λειτουργίες για τον χειρισμό των style sheets μετά την φώρτωση στη μνήμη του υπολογιστή, οι λειτουργίες καθοριζμένες απο το SAC βοηθούν στην ανάλυση του style sheet, δηλ., στη μεταφορά ενός style sheet από ένα αρχείο στη μνήμη.

Το CSS-DOM είναι μια σύσταση της W3C. SAC είναι μια εργασία υπό ανάπτυξη. Μερικά προγράμματα (εκτός των πλοηγών ίντερνετ) παρουσιάζονται στη σελίδα επισκόπησης των CSS.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ομάδα και οι αντιπρόσωποι μελών της W3C συχνά διεξάγουν παρουσιάσεις.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ HTML

Το δυναμικό HTML είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για περιγραφή σελίδων HTML με δυναμικό περιεχόμενο. CSS είναι ένα από τα τρία συστατικά στο δυναμικό HTML, τα άλλα δύο είναι το ίδιο το HTML και το JavaScript (που τυποποιήθηκε με το όνομα EcmaScript). Τα τρία συστατικά είναι κολλημένα μαζί με το DOM, το Αντικειμενικό Πρότυπο Εγγράφων.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Last updated: $Date: 2007/11/27 18:24:41 $ GMT

Copyright  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)